AGENCJA KONCERTOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Regulamin

§1

Celem Agencji Koncertowej dla Dzieci i Młodzieży działającej przy Fundacji Pianistyki Polskiej jest promowanie utalentowanych dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski.

§2

Zakwalifikowanie do Agencji Koncertowej wiąże się z zaproszeniem do koncertów i projektów artystycznych realizowanych przez Fundację Pianistyki Polskiej m.in. HARASIEWICZ W POLSKICH ZAMKACH I PAŁACACH

§ 3

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz znajdujący się w zakładce „Agencja Koncertowa”.

§ 4

Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydatury. Po dokonaniu zgłoszenia należy oczekiwać na informację zwrotną na temat, czy zgłoszenie zostało przyjęte.

§ 5

Pierwszeństwo w rozpatrywaniu kandydatur mają laureaci Ogólnopolskich Konkursów Pianistycznych Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza.

§ 6

W przypadku przyjęcia zgłoszenia współpraca z Agencją trwa rok i wiąże się z wniesieniem jednorazowej opłaty w wysokości 300 PLN na konto Fundacji Pianistyki Polskiej z dopiskiem ”Agencja”

§ 7

Agencja może mieć pod artystyczną opieką rocznie maksymalnie do 10 pianistów.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji są przyjmowane do 15 czerwca 2021r.

§ 8

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, pianista objęty jest okresem rocznej współpracy.

 

 

Imię i nazwisko
Szkoła muzyczna, w której aktualnie się kształcisz
Czy jesteś laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza?
Czy brałeś udział w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza?
Dlaczego aplikujesz do Agencji Koncertowej?
Najważniejsze informacje dotyczące przebiegu dotychczasowej kariery pianistycznej
Adres email i numer telefonu
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W roku 2021/2022 pod opieką artystyczną
 Agencji Koncertowej pozostają następujące osoby:

Alicja Furmańczyk
Ilona Kępczyńska
Maria Kierzkowska
Mikołaj Krzysztof Seroka
Ignacy Słabiak
Bartosz Wątroba