Inauguracja Konkursu

Michał Oleszak - koncert inauguracyjny

Jury - dr hab. L. Napierała, prof. K. Jabłoński, dr K. Nadolska
G. Dąbrowska

M. Domagała
P. Kopecki

D. Puto

J. Staniszewski - I nagroda w I kategorii wiekowej

B. Wątroba - II nagroda w I kategorii wiekowej

M. C. Skolimowski - III nagroda w I kategorii wiekowej

A. Furmańczyk - I nagroda w II kategorii wiekowej
T. Widłak - II nagroda w II kategorii wiekowej
K. Czech - III nagroda w II kategorii wiekowej
M. K. Seroka - I nagroda w III kategorii wiekowej
J. Gorka - II nagroda w III kategorii wiekowej
M. Kierzkowska - III nagroda w III kategorii wiekowej
E. Gałwiaczek

A. Brighton
K. Jeglińska
P. Wojciechowski