Imię i nazwisko
Data urodzenia
Wiek
Adres do korespondencji
Email
Numer telefonu
Nazwa i adres szkoły
Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela
Kategoria
Program z podaniem czasu trwania poszczególnych utworów
Krótka nota biograficzna
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

JURY I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO MŁODYCH TALENTÓW IM. ADAMA HARASIEWICZA

JURY I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO MŁODYCH TALENTÓW

IM. ADAMA HARASIEWICZA

 

Prof. Krzysztof Jabłoński – przewodniczący jury

dr hab. Lech Napierała

dr Karolina Nadolska

 

 

ZAMKNIJ

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO MŁODYCH TALENTÓW IM. ADAMA HARASIEWICZA

ZAMKNIJ

ZAMKNIJ

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza jest Fundacja Pianistyki Polskiej.

2. Partnerem Konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie.

3. I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie w dniach 03-04.03.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu.

4. Patronem Konkursu jest Maestro Adam Harasiewicz, zwycięzca V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1955 roku.

5.Celem Konkursu jest promowanie pianistyki, a przede wszystkim umożliwienie młodym muzykom podnoszenia kompetencji wykonawczych i rozwijania osobowości artystycznej.

6. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie polskich publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia.

7. Uczestnicy będą występowali w trzech kategoriach wiekowych:

A. Kategoria I

– uczniowie do 12 lat – urodzeni 3 marca 2008 r. i młodsi

B. Kategoria II

– uczniowie do 15 lat – urodzeni 3 marca 2005 r. i młodsi

C. Kategoria III

– uczniowie do 18 lat – urodzeni 3 marca 2002 r. i młodsi

8. Program Konkursu:

Kategoria I

– dwa utwory (czas trwania występu max. 10 min.)

1. Jedna dowolnie wybrana etiuda lub inny utwór o charakterze wirtuozowskim

2. Jeden dowolnie wybrany utwór (mile widziana kompozycja F. Chopina)

Kategoria II

– trzy utwory (czas trwania występu max. 15 min.)

1. Jedna dowolnie wybrana etiuda lub inny utwór o charakterze wirtuozowskim

2. Dwa dowolnie wybrane utwory (mile widziana kompozycja F. Chopina)

Kategoria III

– cztery utwory (czas trwania występu max. 25-30 min.)

1. Jedna dowolnie wybrana etiuda lub inny utwór o charakterze wirtuozowskim

2. Dowolnie wybrany utwór J. S. Bacha

3. Allegro sonatowe z dowolnej sonaty J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena

4. Dowolnie wybrany utwór (mile widziana kompozycja F. Chopina np. Ballada)

9. Po przyjęciu zgłoszenia zmiana programu będzie uwzględniona jeżeli zostanie zgłoszona najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem konkursu.

10. Uczestnicy zobowiązani się do wykonania programu z pamięci, kolejność utworów może być dowolna.

11. Kolejność występów w ramach przesłuchań zostanie ustalona przez Organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i zostanie, wraz z terminem prób akustycznych, zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

12. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie Jurorów, lecz nie będą przez nich oceniani.

13. Przesłuchania w obrębie poszczególnych kategorii zakończone będą ogłoszeniem wyników. Wręczenie nagród oraz koncert laureatów odbędą się po zakończeniu całości przesłuchań.

14. Laureaci zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów. Program koncertu ustala Jury.

15. Zgłoszenie należy wysłać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej konkursu w zakładce „formularz zgłoszeniowy”.

16. Wpisowe w wysokości 100 PLN dla I kategorii, 120 PLN dla II kategorii i 140 PLN dla III kategorii należy wpłacić na konto:

 

Fundacja Pianistyki Polskiej

mBank 84114020040000360279187643

z dopiskiem „Konkurs Harasiewicza”

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 03.02.2020r. Dla kandydatów, którzy dokonają rejestracji w terminie do 31.12.2019r. (Early Birds) przewidziane są zniżki:

dla I kategorii – 80 PLN, dla II kategorii – 100 PLN,

dla III kategorii – 120 PLN

17. Dowód wpłaty oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres: harasiewiczcompetition@gmail.com

18. W razie rezygnacji z uczestnictwa opłata nie będzie zwracana.

19. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

20. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu.

21. Jury Konkursu powołuje Organizator Konkursu.

22. Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza będzie obradowało pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Jabłońskiego.

23. Decyzje Jury są niepodważalne i nieodwołalne.

24. O przyznaniu nagród decyduje wyłącznie Jury.

25. Po rozdaniu nagród przewidziane jest spotkanie Uczestników Konkursu z Jurorami podczas którego Jurorzy będą mogli podzielić się przemyśleniami na temat występów Uczestników Konkursu.

26. Dla Laureatów trzech pierwszych miejsc w 3 kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody (szczegóły zostaną podane na stronie internetowej konkursu).

27. Przesłuchania konkursowe będą publiczne i mogą być, za zgodą uczestników, tak samo jak koncert laureatów, nieodpłatnie transmitowane, rejestrowane i upowszechniane przez Organizatora.

 

ZAMKNIJ

PROF. KRZYSZTOF JABŁOŃSKI - PRZEWODNICZĄCY JURY
DR HAB. LECH NAPIERAŁA
DR KAROLINA NADOLSKA

ZAMKNIJ

Wyniki Przesłuchań

Zamknij